Alternative flash content

Requirements

Thứ năm, 18/04/2019
TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐÔNG: "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

Đăng nhập hệ thống

Liên kết web

  t1
t2
 
 
 
 
 
 BB
 

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI

 

Trong những năm qua, công tác giám sát, phản biện theo Quyết định số 217 năm 2013 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 726 của Tổng Liên đoàn năm 2014 luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Bằng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát nắm tình hình đời sống, lao động, việc làm, cũng như phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và phản biện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó kiến nghị những nội dung thiết thực, phù hợp với pháp luật và thực tiễn đời sống xã hội, tổ chức Công đoàn tỉnh đã góp phần tăng cường phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ..

        GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN NHỮNG NỘI DUNG THIẾT THỰC

Để có cơ sở tổ chức giám sát, phản biện theo chức năng trung tâm nhất của tổ chức Công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, từ năm 2014 đến nay, công đoàn tỉnh đã tham gia 93 cuộc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động, như: Công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; việc xây dựng các nội quy, quy chế, trích lập, sử dụng các quỹ; quy trình tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá phân loại cán bộ, thực hiện các quy định về nâng bậc lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, định mức lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, công tác an toàn vệ sinh lao động… Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn đã nắm tình hình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực tế đời sống, việc làm của NLĐ; việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh những nội dung chưa đúng theoquy định của pháp luật. Với CNVCLĐ thông qua giám sát, phản biện cũng ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

 
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động của Trường Mầm non Thiên Thần, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài

 

 Thực hiện hoạt động phản biện xã hội, các cấp công đoàn còn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật như: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm; các văn bản dự thảo của tỉnh và các cơ quan, ban, ngành về tổ chức triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các ý kiến tham gia của các cấp công đoàn luôn sát với thực tiễn và được bổ sung, sửa đổi trong các dự thảo.

Cùng với tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, thời gian gần đây do địa bàn hoạt động của tổ chức Công đoàn tỉnh ngày càng được mở rộng ra khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, vì vậy từ cuối năm 2017 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động khảo sát hàng chục ngàn CNLĐ về đời sống, việc làm, thu nhập, tình hình nhà ở, giá điện nước trong các khu nhà trọ công nhân, nơi gửi trẻ cho con em CNLĐ trong các khu công nghiệp Chơn Thành, Minh Hưng, Đồng Xoài I, Đồng Xoài II và Bắc Đồng Phú; Tổ chức kiểm tra, phản biện về chế độ chính sách tại 7 doanh nghiệp có đông CNLĐ, nhất là chính sách đặc thù cho lao động nữ; phối hợp kiểm tra, phản biện 7 doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... Từ những ghi nhận và phản biện trên, về phần mình Liên đoàn Lao động tỉnh đã có những việc làm đáp ứng nhu cầu bức thiết, có thật của NLĐ sau những đợt giám sát. Lắp đặt ngay máy vắt trữ sữa mẹ trị giá hơn 60 triệu đồng cho Cty TNHH New Far Easter (KCN Bắc Đồng Phú) là một trong những việc như thế. Đặc biệt, qua giám sát, phản biện, tổ chức Công đoàn tỉnh đã gửi các kiến nghị xác đáng lên cơ quan có thẩm quyền và được các cấp, các ngành chấp thuận, đánh giá cao như các vấn đề về phối hợp giải quyết tình trạng nợ, trốn đóng BHXH cho NLĐ của các doanh nghiệp, giá điện, nước trong các khu nhà trọ công nhân, nơi gửi trẻ cho con CNLĐ các khu công nghiệp ...

 MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG PHẢN BIỆN

Không chỉ tổ chức giám sát, phản biện những chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ, tổ chức Công đoàn tỉnh còn chung sức với các cấp chính quyền cởi dần những “nút thắt” ở những lĩnh vực khác. Để chăm lo toàn diện cho NLĐ, những ngày cuối tháng 6.2018 này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức giám sát phản biện về chất lượng dạy và học của các trường, nhóm trẻ Mầm non tư thục trên địa bàn các huyện, thị xã có khu công nghiệp đứng chân. Việc giám sát toàn diện tại 9 trường mầm non, nhóm trẻ tư thục từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, thu nhập của NLĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đến khẩu phần ăn hằng ngày và mức tiền đóng hàng tháng của mỗi cháu, đặc biệt là việc áp dụng các quy định để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này..., đã làm cho những buổi phản biện giữa đoàn giám sát với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trên địa bàn các huyện Chơn Thành, thị xã Đồng Xoài và Đồng Phú thực sự có ý nghĩa, khơi dậy được tinh thần trách nhiệm, làm sáng tỏ và luận giải đến cùng nhiều nội dung đã tồn tại từ rất lâu trong lĩnh vực này, mà nổi cộm là các vấn đề về ưu đãi chính sách thuế cho các trường mầm non tư thục chưa được áp dụng đồng bộ; thủ tục cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... chưa được hiểu thống nhất, đang làm ảnh hưởng rất nhiều tới mục tiêu xã hội hóa giáo dục của chúng ta. Từ những ghi nhận và đánh giá đúng thực trạng, đoàn giám sát, phản biện sẽ tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp phù hợp, nhằm lập lại trật tự và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của các trường Mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, để giáo dục mầm non và giáo dục nói chung thực sự là “sự nghiệp của toàn dân”.


Tổ chức phản biện những nội dung liên quan đến chất lượng dạy và học trong trường Mầm non, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn Đồng Xoài.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian qua đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, đời sống, lao động, việc làm của CNVCLĐ và thực tế hoạt động, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó tham mưu với cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời các chính sách, chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn đời sống xă hội, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và quyền, lợi ích hợp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ vì thế cũng được đảm bảo.                                                                                   

  L.Trâm

 

 
bannerweb 1
 
  
  
 
   
  
 
 

Thống kê truy cập

179971
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
294
266
1330
5173
179971