Alternative flash content

Requirements

Thứ năm, 18/04/2019
TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐÔNG: "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

Đăng nhập hệ thống

Liên kết web

  t1
t2
 
 
 
 
 
 BB
 

Một số quy định của công đoàn

Một số Văn bản mới có hiệu lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Attachments:
FileDescriptionSố KHCQBHNgày ban hành
Download this file (QĐ 1602-TLĐ.PDF)QĐ 16~.PDFvề việc ban hành quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn1602/QĐ-TLĐTLĐ16/9/2017
Download this file (QĐ-2106-ve-thi-dua-CĐ.pdf)QĐ-21~.pdfQuyết định về việc ban hành quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn2106/QĐ-TLĐTLĐ28/12/2017
Download this file (493.QD.TLD.PDF)493.QD.TLD.PDFQuyết định về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn493/QĐ-TLĐTLĐ9/3/2017
Download this file (1993QĐ-TLĐ.PDF)1993QĐ-TLĐ.PDFQuyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp1993/QĐ-TLĐTLĐ30/12/2016
Download this file (1908QĐ-TLĐ.pdf)1908QĐ-TLĐ.pdfQuyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn1908/QĐ-TLĐTLĐ19/12/2016
Download this file (1910QĐ-TLĐ.PDF)1910QĐ-TLĐ.PDFQuyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở1910/QĐ-TLĐTLĐ19/12/2016
Download this file (1912QĐ-TLĐ.PDF)1912QĐ-TLĐ.PDF Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế1912/QĐ-TLĐTLĐ19/12/2016
Download this file (1913QĐ-TLĐ.PDF)1913QĐ-TLĐ.PDFQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn1913/QĐ-TLĐTLĐ19/12/2016
Download this file (1911QĐ-TLĐ.PDF)1911QĐ-TLĐ.PDFQuyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn1911/QĐ-TLĐTLĐ19/12/2016
Download this file (QĐ1564.pdf)QĐ1564.pdfQuyết định về việc ban hành quy chế khen thưởng của Tổ chức công đoàn1564/QĐ-TLĐTLĐ 24/12/2014
Download this file (QĐ 826-TLĐ.PDF)QĐ 826-TLĐ.PDFQuyết định về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn826/QĐ-TLĐTLĐ 07/7/2014
Download this file (QĐ 502-TLĐ.doc)QĐ 502-TLĐ.docQuyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn502/QĐ-TLĐTLĐ 26/04/2014
Download this file (QĐ 273-TLĐ 2014.PDF)QĐ 273-TLĐ 2014.PDFQuyết định về việc ban hành quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điểu kiện, quy trình bổ nhiệm trưởng ban tài chính,trưởng phòng kế toán,bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ ...273/QĐ-TLĐTLĐ 07/03/2014
Download this file (QĐ 272-TLĐ 2014.PDF)QĐ 272-TLĐ 2014.PDFQuyết định về ban hành Quy định thu, chi, quản lý công đoàn cơ sở272/QĐ-TLĐTLĐ 7/3/2014
Download this file (QĐ 271-TLĐ 2014.PDF)QĐ 271-TLĐ 2014.PDFQuyết định về việc ban hành quy định Khen thưởng, xử phạt về thu nộp Tài chính công đoàn271/QĐ-TLĐTLĐ 07/03/2014
Download this file (QĐ 270-TLĐ.PDF)QĐ 270-TLĐ.PDFQuyết định về việc ban hành phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính công đoàn270/QĐ-TLĐTLĐ 07/03/2014
Download this file (QĐ 269-TLĐ 2014.PDF)QĐ 269-TLĐ 2014.PDFQuyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Công đoàn269/QĐ-TLDTLĐ 07/03/2014
Download this file (QĐ 254 TLĐ-2014.PDF)QĐ 254 TLĐ-2014.PDFQuyết định về việc ban hành quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo254/QĐ-TLĐTLĐ 05/03/2014
Download this file (HD 258-TLĐ 2014.PDF)HD 258-TLĐ 2014.PDFHướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn258/HD-TLĐTLĐ 07/03/2014
Download this file (1439-QD-TLD.PDF)1439-QD-TLD.PDFQuyết định về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn1439/QĐ-TLD2011TLĐ 14/12/2011
 
bannerweb 1
 
  
  
 
   
  
 
 

Thống kê truy cập

179975
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
298
266
1334
5177
179975