Alternative flash content

Requirements

Thứ hai, 18/02/2019
TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐÔNG: "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

Đăng nhập hệ thống

Liên kết web

  t1
t2
 
 
 
 

MẪU BIỂU LĐLĐ Phú Riềng

Mẫu biểu

Số KHNội dung trích yếuCQBHNgày ban hànhFile
 Mẫu (LĐLĐ -1) CĐCS vững mạnh 2018  Download this file (MẪU (LĐLĐ -1) CĐCS VỮNG MẠNH Doanh nghiệp + HCNN 1 (1).docx)MẪU ~.docx
 mẫu (LĐLĐ - 2) Hồ sơ khen thưởng Công đoàn  Download this file (MẪU (LĐLĐ - 2) HS KHEN THƯỞNG.docx)MẪU ~.docx
 Mẫu (LĐLĐ - 3) cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa  Download this file (MẪU (LĐLĐ -3 ) CQ,ĐV VH.doc)MẪU (~.doc
 Mẫu (LĐLĐ - 4) Mẫu biểu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đoàn viên CĐCS   Download this file (MẨU (LĐLĐ -4)BC TKLĐ - CĐ  NĂM 2018 (3) (4).xls)MẨU (~.xls
 Mẫu Thỏa ước lao động tập thể  Download this file (Mau tham khao TULDTT moi.docx)Mau ~.docx
 Mẫu báo cáo hoạt động CĐCS  Download this file (Maubieu BC hoatdong CĐCS (mau 1 va 2).doc)Maubi~.doc
 Mẫu chấm điểm CĐCS VM kHỐI Hành chính nhà nước và Doanh nghiệp ngoài nhà nước  Download this file (mẫu chấm điểm CĐCS VỮNG MẠNH Doanh nghiệp + HCNN 1.docx)mẫu ~.docx
 Mẫu biểu Tài chính Công đoàn Cơ sở  Download this file (Mau bieu CDCS (1).xls)Mau b~.xls
 đơn xin đổi thẻ đv công đoàn  Download this file (DON XIN doi the DVCD nam 2017-gui co so.doc)DON X~.doc
 Mẫu công khai tài chính CĐCS  Download this file (Mẫu công khai tài chính CĐCS.xls)Mẫu c~.xls
 Mẫu quy chế dân chủ trong doanh nghiệp  Download this file (Mẫu Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp (theo Nghị định 60).doc)Mẫu Q~.doc
 mẫu Quy chế chi tiêu nội bộ; mẫu quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị, mẫu quy chế hoạt động của BCH CĐCS  Download this file (Các Mẫu Quy chế CĐCS.doc)Các M~.doc
 mẫu thống kê lao động  Download this file (Mẫu thống kê lao động.xls)Mẫu t~.xls
 mẫu Hồ sơ Đại hội CĐCS  Download this file (Mẫu HS ĐH CÔNG ĐOÀN.doc)Mẫu H~.doc
 Mẫu hồ sơ giỏi việc nước, đảm việc nhà  Download this file (Phụ lục đăng ký, hồ sơ khen thưởng GVN,ĐVN (1).doc)Phụ l~.doc
  
  
 
   
  
 
 

Thống kê truy cập

165108
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
247
118
365
3141
165108