Alternative flash content

Requirements

Thứ hai, 18/02/2019
TÍCH CỰC THỰC HIỆN CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐÔNG: "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

Đăng nhập hệ thống

Liên kết web

  t1
t2
 
 
 
 

Một số quy định của công đoàn

Một số Văn bản mới có hiệu lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số KHNội dung trích yếuCQBHNgày ban hànhFile
1602/QĐ-TLĐvề việc ban hành quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoànTLĐ16/9/2017Download this file (QĐ 1602-TLĐ.PDF)QĐ 16~.PDF
2106/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoànTLĐ28/12/2017Download this file (QĐ-2106-ve-thi-dua-CĐ.pdf)QĐ-21~.pdf
493/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoànTLĐ9/3/2017Download this file (493.QD.TLD.PDF)493.QD.TLD.PDF
1993/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấpTLĐ30/12/2016Download this file (1993QĐ-TLĐ.PDF)1993QĐ-TLĐ.PDF
1908/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoànTLĐ19/12/2016Download this file (1908QĐ-TLĐ.pdf)1908QĐ-TLĐ.pdf
1910/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sởTLĐ19/12/2016Download this file (1910QĐ-TLĐ.PDF)1910QĐ-TLĐ.PDF
1912/QĐ-TLĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tếTLĐ19/12/2016Download this file (1912QĐ-TLĐ.PDF)1912QĐ-TLĐ.PDF
1913/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoànTLĐ19/12/2016Download this file (1913QĐ-TLĐ.PDF)1913QĐ-TLĐ.PDF
1911/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoànTLĐ19/12/2016Download this file (1911QĐ-TLĐ.PDF)1911QĐ-TLĐ.PDF
1564/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy chế khen thưởng của Tổ chức công đoànTLĐ 24/12/2014Download this file (QĐ1564.pdf)QĐ1564.pdf
826/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoànTLĐ 07/7/2014Download this file (QĐ 826-TLĐ.PDF)QĐ 826-TLĐ.PDF
502/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoànTLĐ 26/04/2014Download this file (QĐ 502-TLĐ.doc)QĐ 502-TLĐ.doc
273/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điểu kiện, quy trình bổ nhiệm trưởng ban tài chính,trưởng phòng kế toán,bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ ...TLĐ 07/03/2014Download this file (QĐ 273-TLĐ 2014.PDF)QĐ 273-TLĐ 2014.PDF
272/QĐ-TLĐQuyết định về ban hành Quy định thu, chi, quản lý công đoàn cơ sởTLĐ 7/3/2014Download this file (QĐ 272-TLĐ 2014.PDF)QĐ 272-TLĐ 2014.PDF
271/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy định Khen thưởng, xử phạt về thu nộp Tài chính công đoànTLĐ 07/03/2014Download this file (QĐ 271-TLĐ 2014.PDF)QĐ 271-TLĐ 2014.PDF
270/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính công đoànTLĐ 07/03/2014Download this file (QĐ 270-TLĐ.PDF)QĐ 270-TLĐ.PDF
269/QĐ-TLDQuyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Công đoànTLĐ 07/03/2014Download this file (QĐ 269-TLĐ 2014.PDF)QĐ 269-TLĐ 2014.PDF
254/QĐ-TLĐQuyết định về việc ban hành quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáoTLĐ 05/03/2014Download this file (QĐ 254 TLĐ-2014.PDF)QĐ 254 TLĐ-2014.PDF
258/HD-TLĐHướng dẫn đóng đoàn phí Công đoànTLĐ 07/03/2014Download this file (HD 258-TLĐ 2014.PDF)HD 258-TLĐ 2014.PDF
1439/QĐ-TLD2011Quyết định về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoànTLĐ 14/12/2011Download this file (1439-QD-TLD.PDF)1439-QD-TLD.PDF
  
  
 
   
  
 
 

Thống kê truy cập

165145
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
284
118
402
3178
165145